mi Wall, fali terminál

  Jellemzői:   Ipari...

mi Desk, asztali terminál

mi Basic, álló terminál

mi, fogyatékkal élők terminálja

Jellemzői:   Ipari forma-oltalommal...